Wielkie sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Nadarzynie w konkursach przedmiotowych „Mazowieckie Talenty” organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 Miło nam jest poinformować, że do II etapu konkursów przedmiotowych „Mazowieckie Talenty” organizowanych przez Mazowiecki Kuratorium Oświaty zakwalifikowali się następujący uczniowie Szkoły Podstawowej w Nadarzynie:

 Konkurs matematyczny: 

  • Magdalena Borowska – uczennica klasy VI A
  • Kamil Nawara – uczeń klasy VI D

 Konkurs przyrodniczy: 

  • Kornelia Lichuta – uczennica klasy VI D
  • Kamil Nawara – uczeń klasy VI D

 Konkursy kuratoryjne  są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań  problemowych.

 Celem konkursów jest: 

  • rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów
  • wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form  pracy z uczniem zdolnym
  • promowanie szkół oraz uczniów szczególnie uzdolnionych
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

 Naszym laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach  ww. konkursów.

 

Oświadczenie

Oświadczenie w sprawie video clipu